Kidplan

Nytt system - noen endringer.

For dere som har blitt vant til eBarnehage vil Kidplan pr. nå fremstå som en noe simplere utgave. Appen er fremdeles under utvikling så flere av elementene fra eBarnehage kommer etter hvert.

Fravær/ferie. Foreløpig må dere informere oss via melding eller ved bringe-/hentesituasjon. Dette blir snart en del av Kidplan og dere vil da få anledning til å legge dette inn selv direkte i appen.

Ellers er mye det samme. Tavla erstatter loggen og under Lister får dere opp alle barn/foreldre på avdelingen + hvem som sitter i samarbeidsutvalget. Dere har enkel oversikt over tillatelser og kan endre disse når som helst i appen. Meldinger til oss sendes direkte fra appen - til avdeling eller Eigerøy barnehage (meg).

Utforsk og prøv dere frem, kom med tilbakemeldinger og spør om det er noe dere ikke får til. Vi vil hjelpe så godt vi kan.

Se mer her: Kidplan for foreldre

Mvh

Loyd